Zwrot Paczek:Serwer, to aplikacja zlecona przez firmę zajmującą się zliczaniem oraz sortowaniem produktów. Celem jest przyspieszenie procesu zliczania produktów grup sortujących oraz raportowanie pracy.

Aplikacja składa się z części serwerowej oraz części kolektor. Połączenie obu aplikacji następuje poprzez interface sieciowy z wykorzystaniem serwisów REST. Przeznaczona jest dla sieci intranetowej.

Działanie aplikacji można wyobrazić sobie jako pomoc przy inwentaryzacji. Niezbędnym elementem jest kolektor z modułem WiFi oraz systemem Android 4.2.

Do testów wykorzystywane były:

  • Motorola MC9200,
  • Motorola MC40.