Copyright
Copyright e-Strix Kamil Mucik 2018. All Rights Reserved
Dodawanie kategorii w strukturze drzewa
1. W kategoriach wybieramy szybką edycję
2. Nadajemy identyfikator
3. Wybieramy kategorię nadrzędną z naszym identyfikatorem
4. Do nowo nadanej nazwy kategorii dodajemy identyfikator kategorii nadrzędnej
5. Dodaj nową kategorię
Przechodzimy do edycji kategorii poprzez dostosuj
7. Dodajemy kategorię z naszym identyfikatorem
6. Usuwamy kategorię bez identyfikatora
8. Po publikacji menu rozwijane powinno zawierać nazwy z identyfikatorami
9. Wracamy do edycji kategorii i wybieramy szybką edycję. Usuwamy identyfikator tylko z nazwy kategorii i Aktualizujemy kategorię
11. i 12. W edycji produktu, ważne jest to aby wybrać kategorię podrzędną z utworzonej struktury.